ANEX - personální agentura

Jsme zde pro vás jiřž 12 let

Garance a ceny

Cena za vyhledání pracovníka vč. výběrového řízení a souvisejících poradenských služeb

Jsme placeni pouze za úspěch. Do doby nástupu pracovníka neseme veškeré náklady na inzerci a výběrová řízení. 
Nárok na odměnu nám vzniká až ve chvíli fyzického nástupu vyhledaného pracovníka.
Výše odměny se stanoví jako násobky hrubé mzdy.
Při vyhledávání pracovníků na základě uzavřené rámcové smlouvy je možno rozložit platby odměn do dvou částí.
Naše služby můžete využít také jednorázově, formou speciální objednávky.
Odměny za další služby - personální audity, AC/DC, exekutive search a psychologické služby -  jsou stanovovány individuálně a odvíjí se od rozsahu požadovaných služeb.

Garance
Na vyhledané pracovníky poskytujeme garanci v rozsahu 3 měsíců. V případě odchodu pracovníka v garanční době bezplatně vyhledáme náhradu.

Pro klienty
created by DEFR ANEX personální agentura © 2000 - 2018