ANEX - personální agentura

Jsme zde pro vás jiřž 12 let

Personální audity

Na základě dohodnutého rozsahu služby vypracujeme projekty „Systému řízení lidských zdrojů“ ve Vaší společnosti. Naši konzultanti mohou nabídnou nejen teoretické, ale i praktické zkušenosti. Analýza vnitřního prostředí, spolupráce jednotlivých útvarů, úroveň týmové práce, to jsou cesty k zavedení nebo zlepšení kvality „Systému řízení lidských zdrojů“. 

Uvažujete o změně organizační struktury, optimalizaci nebo profesionalizaci společnosti, potřebujete zmapovat aktuální stav? Personální audit je vhodným nástrojem, který Vám může pomoci zvládnou situaci i bez propouštění kmenových zaměstnanců!

Personální audit/Analýzy pracovních pozic 
Personální audit úzce navazuje na  systém řízení lidských zdrojů a vytváří související projekt. Naši konzultanti se účastní průzkumových akcí v různých organizacích. Tyto iniciativy často rozšiřují vzájemnou komunikaci a přinášejí mnohdy překvapivé závěry. Jedná se o soubor kontrolních a hodnotících procesů, které nezávisle a objektivně hodnotí činnosti v návaznosti na strategii společnosti. Výsledkem je optimální řešení.

Co posuzujeme, co získáme a co identifikujeme ke zlepšení pracovního výkonu zaměstnanců?
- zjistíme pracovní vytíženost zaměstnanců a vypracujeme návrhy změn pracovních náplní a navrhneme optimální organizační strukturu společnosti zadavatele
- vedeme rozhovory řízené nezávislým externistou, které pomohou k vyslovení jinak skrytých názorů
- umožníme přesnější nastavení rozvojových potřeb zaměstnanců
- pojmenujeme osobnostní potenciál zaměstnanců a navrhneme jeho využití
- definujeme manažerský potenciál zaměstnanců
- dodáme objektivní hodnocení práce
- získáte zpětnou vazbu, která vede k cílenějšímu rozvoji

Motivační audit
Tým konzultantů nabízí kromě vysoké profesionality také motivovaný individuální přístup a atmosféru přátelské spolupráce. Výsledkem bývá dlouhodobá spolupráce, která důsledně respektuje a prosazuje zájmy zadavatele.

Výstupy slouží 
- ke zvýšení spokojenosti a motivace zaměstnanců
- k umístění správných lidí na správná místa
- ke zjištění potřeb pro osobní i profesní růst zaměstnanců i manažerů
- k mapování současné „nálady“ ve společnosti
- k nastavení individuální formy nepeněžní motivace
- k návrhům pro nový rozvoj

 Zpracujeme zakázky většího i menšího rozsahu. Pro základní, pouze orientační nabídku, potřebujeme tyto informace:
- jakého úseku, kolika zaměstnanců a v jakém postavení se bude audit týkat
- organizační strukturu společnosti zadavatele
- co od auditu očekáváte
- předpokládaný termín zahájení auditu

Po získání informací o zadavateli a rozsahu projektu můžeme stanovit rozsah prací, počet konzultantů, časovou náročnost a cenu zakázky. V případě zájmu jsme připraveni i na podrobnou prezentaci.

Řešili jsme projekty v oblasti:
- výroby
- strojírenství
- zdravotnictví
- sociálních služeb
- potravinářství
- organizací a sdružení

Procesní audit
Provedením procesního auditu zefektivníme fungování procesů ve Vaší společnosti. Zpracujeme projekt, stanovíme slabá místa, která negativně ovlivňují chod společnosti. Navrhneme optimalizaci vybraných procesů a organizační struktury,  pomůžeme s jejich uvedením do praxe.  Provedením procesního auditu odstraníme nadbytečné aktivity a zprůhledníme vazby uvnitř organizační struktury společnosti.

Audit BOZP a PO
Legislativa ukládá zaměstnavatelům řadu povinností  v oblasti BOZP a PO. K vybudování funkčního systému řízení  BOZP a PO slouží audit. V rámci auditu ověřujeme plnění všech požadavků podle právních a ostatních předpisů k zajištění BOZP a PO v souladu s platnou legislativou. Na základě výstupů zpracujeme navržená opatření, která vedou k nápravě zjištěných nedostatků. Provedeme audit stávajícího systému a dokumentace, upozorníme na případné nedostatky a navrhneme nápravu, případně kroky ke zjednodušení a efektivitě.

Pro klienty
created by DEFR ANEX personální agentura © 2000 - 2018