ANEX - personální agentura

Jsme zde pro vás jiřž 12 let

Assessment / Development Centrum


ASSESSMENT CENTRUM (AC)


Co je Assessment Centrum?
Assessment Centrum je moderní spolehlivá metoda hodnocení a výběru pracovníků, která slouží k výběru nejvhodnějšího uchazeče. Každý projekt je připraven na míru dle požadavků zadavatele a je realizován jako komplexní program.

Přínos
- snižuje riziko špatné volby
- selektuje nejvhodnějšího kandidáta pro danou pozici
- mapuje osobnostní profily účastníků a jejich reakce na různé  podněty
- posoudí komunikaci, týmovost či manažerské schopnosti účastníků
- AC je vnímán jako férová metoda výběru pracovníků

V čem se liší AC od běžných pohovorů nebo testů?
V AC účastníci řeší individuální a skupinové situace. Používáme ověřené modelové situace, které obsahují a prezentují požadavky na danou pracovní pozici. Hodnotitelé musí znát nejen možnosti, ve které se daná situace může vyvinout, ale i předpokládané reakce a rozhodování účastníků. K tomu je nutná znalost konkrétního prostředí, požadavků na pozici a celkovou firemní kulturu zadavatele. Psychologická diagnostika je vedena zkušeným psychologem. V rámci psychologické diagnostiky jsou používány vlastní i standardní psychologické postupy.

Časová náročnost AC a Hodnotitelé
Standardní délka trvání AC je jeden den, při větším počtu účastníků a specifických požadavcích klienta může trvat dva až tři dny. AC se účastní tým Hodnotitelů složený z pracovníků ANEX personální agentury a zástupců zadavatele AC.

Co je výstupem AC
Výstupem jsou komplexní individuální zprávy hodnotící jednotlivé účastníky AC. Výstupní zpráva, která  je vypracována zkušeným psychologem, dle získaných dat hodnotí  silné a slabé stánky každého z účastníků AC, případně doporučení pro jeho další rozvoj a vzdělávání.

Realizace AC zahrnuje
Vytvoření projektu AC (výběr vhodných psychologických metod, vytvoření odpovídajících modelových situací, harmonogram atd.), zácvik hodnotitelů, zpracování vstupních informací pro účastníky, realizaci AC, zpracování písemné zpětné vazby pro zadavatele, individuální ústní předání zpětné vazby účastníkům.

AC probíhá
-  ve výběrových řízeních ANEX
-  ve výběrových řízeních zadavatele/klienta

DEVELOPMENT CENTRUM (DC)
DC je moderní a efektivní metoda, která zmapuje a identifikuje schopnosti stávajících pracovníků a jejich rozvojové potřeby. V průběhu jednodenních max. dvoudenních programů účastníci řeší modelované situace.

Přínos
- pohled na jednotlivce a pracovní skupinu, doporučení k dalšímu rozvoji schopností a dovedností účastníků
- účastník je hodnocen nejméně dvěma hodnotiteli, čímž je zaručena objektivita
- porovnání pohledu interních hodnotitelů, kteří znají profesní historii pracovníka, pravidla, procesy a atmosféry ve firmě, a odborný pohled externích konzultantů/hodnotitelů
- individuální zpětná vazba pro účastníky

Co je výstupem DC
DC slouží zejména k nastavení rozvojového plánu. Lze je efektivně vytěžit i v kombinaci s hodnocením formou zpětné vazby, v rámci které je účastník hodnocen lidmi z reálného pracovního prostředí (kolegy, podřízenými i nadřízeným). Vhodné je také navázat koučováním příslušného pracovníka.

ROZDÍLY AC/DC
V DC věnujeme na rozdíl od AC větší prostor průběžné zpětné vazbě a sběru názorů účastníků k tématům. K tomu slouží především diskuse následující po každé praktické modelové situaci a případové studii a rovněž závěrečné interview na konci programu. Účastníci mají možnost sdělit, nakolik se s problematikou obsaženou v situacích, které absolvovali v programu, setkávají i v praxi, co je nebo není možné v prostředí jejich firmy a z jakého důvodu. DC je také účinný nástroj k měření efektivity rozvojového programu, motivace účastníků k rozvoji a k posunu v dovednostech.

Postup při přípravě a realizaci DC je obdobný jako u AC. Výstupem je také individuální závěrečná zpráva, která zahrnuje navržení individuálního rozvojového programu účastníků, a samozřejmě zpětná vazba. Stejně tak je v případě zájmu možné poskytnout zpětnou vazbu spojenou s konzultací nadřízenému manažerovi. Můžeme také vypracovat souhrnnou závěrečnou zprávu, ve které jsou shrnuty silné stránky skupiny a její rezervy a navržen rozvojový plán.

V současné době jsme schopni zajistit AC či DC jako projekty na míru požadavkům zadavatele
Kvalitu a profesionalitu realizovaných AC a DC garantujeme odbornými hodnotiteli. Programy jsou tvořeny tak, abychom získali v krátkém čase co nejvíce informací a zároveň byly přiměřeně náročné a pro účastníky zajímavé.

Pro klienty
created by DEFR ANEX personální agentura © 2000 - 2018