ANEX - personální agentura

Jsme zde pro vás jiřž 12 let

Výběr agentury

Pokud jste se rozhodli využít služeb personální agentury poprvé, věnujte čas přečtení těchto pár řádků. Získáte představu o tom, co by v dnešní době mělo být standardem v jejich službách a můžete se tak vyhnout chybám při výběru.

Nejlepší referencí jsou samozřejmě osobní kladné zkušenosti Vašich známých nebo spolupracujících firem. Na trhu práce existují personální agentury různých velikostí a zaměření, máme na trhu dobré „hráče“, ale také špatné.

Nejčastější důvody nespokojenosti klientů s personálními agenturami:

1. PA se časem ukáže být nevyhovující - má špatně zmapován trh práce, nevhodnou prezentaci jak tiskovou, tak internetovou, tedy menší možnost vyhledat vhodné uchazeče a hledání bývá mnohdy zdlouhavé a bezvýsledné.
2. PA nenabízí za sjednanou odměnu kvalitní a ucelené služby. Některé firmy v dnešní době prezentující se jako „personální agentury“, jsou pouhými sběrateli a přeposílateli životopisů, jež mnohdy ani neodpovídají specifikacím a požadavkům daných pracovních míst. Tímto způsobem se zbavují své hlavní práce – kvalitního předvýběru kandidátů.

Pamatujte, že profesionálové by měli:
1) jednat transparentně, solidně a být s Vámi neustále v kontaktu
2) dodat smlouvu, která je lehce pochopitelná, jasně formulovaná
3) být schopni jasně vysvětlit celý proces vyhledávání uchazečů
4) průběžně informovat o stavu a úspěšnosti vyhledávání
5) v případě potřeby pomoci s vytvořením specifikace pracovního místa, mzdovým ohodnocením
6) dodržovat pravidla, která jste dohodli
7) nezasílat uchazeče, kteří nesplňují požadavky na pracovní místo
8) udělat pro Vás full-servis při výběru kandidáta, není-li dohodnuto jinak – tedy inzerci pracovního místa, vyhledávání ve všech svých zdrojích externích i interních, vytřídění přihlášených uchazečů, provedení prvního kola výběrového řízení, ve kterém z pozvaných uchazečů vyberou jen ty, které se rozhodnou Vám doporučit k osobní schůzce
9) být schopni Vám ke každému kandidátovi dodat také své hodnocení a poznatky, které zjistí při prvním kole výběrového řízení – poznámky k osobnostní stránce uchazeče, pohled konzultantů na to, proč by právě tento člověk měl být vhodným kandidátem, jaké u něj mohou být klady a zápory
10) nepožadovat dopředu žádné platby (vyjma headhuntingu), odměnu si nárokují až po úspěšném obsazení pracovního místa (výjimkou může být zmaření zakázky ze strany objednatele)

Kompletní full-servis není vždy podmínkou. Jsou zákazníci, kteří pořádají přímo nábory pracovních sil a nepotřebují uskutečňovat předvýběr, stačí jim pouze nalezení vhodných kandidátů splňujících na základě životopisů podmínky pro pracovní místo a výběry si pořádají sami. Další výjimkou jsou například místa vyžadující určitou specifickou odbornou dovednost a znalost, kdy personální agentury nejsou schopny tyto odborné znalosti a dovednosti kvalitně zhodnotit, ale pracovníci dané firmy již ano – ale i v tomto případě platí, že byste měli dostat kontakty jen na ty lidi, kteří splňují zadané požadavky.

Konečné rozhodnutí, jakým způsobem budete spolupracovat je na Vás, ale dohodnete-li se na full-servisu, tak na konečný pohovor by Vám měli přijít už jen kvalitní kandidáti, kteří splňují požadavky a projdou prvními koly pohovorů se školenými konzultanty, kteří jsou schopni zhodnotit pozvané kandidáty hlavně po osobnostně-pracovní stránce.

Každé pracovní místo je jedinečné svou lokalitou, nabídkou, mzdou, benefity. To ovlivňuje odezvu uchazečů. V některých případech se může během týdne přihlásit na dané místo 20 uchazečů, někdy za měsíc pouze dva. Výsledkem však může být doporučení jen 2 lidí ke konečnému pohovoru. Je třeba si uvědomit, že zde nejde o kvantitu, ale kvalitu, což některé agentury nerespektují a zasílají mnoho i nevyhovujících kandidátů. Po pohovorech tak pak možná zjistíte, že většina uchazečů byla pro Vás jen zbytečnou ztrátou času.

Vyžadujte kvalitu! Není špatnou prací personální agentury, pokud Vám ve finále pošle z těch 20 lidí pouze 2. Dle našich zkušeností už tito 2 dobře předvybraní kandidáti mají velké šance na úspěch. Není to však vždy pravidlem. Někdy opravdu z 20 lidí 15 splňuje požadavky a jsou na danou práci vhodní. Pak jim tedy budete muset svůj čas obětovat a nechat při výběru působit i tzv. osobní chemii.

Spolupráce s personální agenturou není tak nákladná, uvědomíte-li si, že profesionálně vybraný zaměstnanec bude Vaší firmě v budoucnu velkým přínosem - může zvýšit obraty, zisky, zajistit růst, lepší fungování firmy a spokojené zákazníky. Mnohdy by Vás uspořádání kompletního výběrového řízení vč. inzerce ve vlastní režii přišlo na podobnou částku, jakou zaplatíte personální agentuře. Zde je pak přidanou hodnotou profesionální předvýběr a bezplatné vyhledání náhrady, rozejdete-li se s vyhledaným pracovníkem v garanční době. Opětovné vyhledávání pracovníka vlastní cestou by pro Vás tak znamenalo další náklady.

Běžnou odměnou za vyhledání jednoho zaměstnance je dvojnásobek až trojnásobek hrubé měsíční mzdy. Ale vše záleží na dohodě a poskytovaných službách.

Výhody spolupráce s PA:

  • agentury používají mnoho inzertních zdrojů, mají i své interní zdroje, a tak jsou schopny lépe vyhledávat vhodné uchazeče
  • inzerce je prováděna diskrétně pod hlavičkou agentury a jméno zadavatele není v inzerci zmiňováno, nepřeje-li si jinak
  • výběrové řízení provádějí profesionální konzultanti
  • vysoká míra úspěšnosti setrvání vybraného uchazeče ve firmě
  • garance na vyhledaného pracovníka, bezplatné nalezení náhrady, odejde-li tento v garanční době
  • úspora nákladů na kompletní uspořádání výběrového řízení, někdy i opakované
  • úspora času Vašeho personálního oddělení spojeného s inzercí, vyhledáváním, procházením životopisů, předvýběrem a konečným výběrovým řízením

Přejeme šťastnou ruku při výběru agentury i pracovníků. Rozhodnete-li se pro nás, uděláme pro Vás maximum!

Pro klienty
created by DEFR ANEX personální agentura © 2000 - 2018