Jsme zde pro vás již 23 let

Doručování písemností zaměstnancům není ideální

28.11.2022

Při doručování poštou zaměstnavatelé stále naráží na obtíže. Novela zákoníku práce by mohla doručování zjednodušit. Doručení poštou má být na posledním místě.

Zdroj: https://www.podnikatel.cz/clanky/dorucovani-pisemnosti-zame …

Doručování písemností zaměstnancům není ideální

Náš newsletter