Jsme zde pro vás již 23 let

Inovace vzdělávacích oborů má zlepšit uplatnění

24.8.2022

Upravit středoškolské vzdělávání, aby se jeho absolventi mohli lépe uplatnit na trhu práce a bez potíží pokračovat ve svém dalším vzdělávání, chce ministerstvo školství inovací nabízených oborů. Nezbytné je podle něj posílit partnerství mezi školami a firmami a zlepšit četnost i podobu praxí. Součástí dalšího vzdělávání by se mohla stát i mistrovská zkouška.

Zdroj: https://www.novinky.cz/clanek/veda-skoly-inovace-vzdelavaci …

Inovace vzdělávacích oborů má zlepšit uplatnění

Náš newsletter