Jsme zde pro vás již 20 let

Nárok na odstupné při skončení pracovního poměru

5.9.2017

Při skončení pracovního poměru se zaměstnanci mohou často dostat do nelehké sociální situace, ve které si obvykle hledají nové zaměstnání. A to nejen tehdy, pokud jejich pracovní poměr končí, aniž by si to přáli, ale i když sami dají výpověď. Odstupné je peněžitým plněním, které má v takové situaci zaměstnanci pomoci, ale zaměstnanci na něj mají nárok jen v některých situacích.

Zdroj: https://www.novinky.cz/kariera/448186-poradna-narok-na-odst …

Náš newsletter