Praha, Brno, Ostrava

Jsme zde pro vás již 24 let

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Souhlasím, že bude ANEX personální agentura [ANEX personální agentura – Věra Pietrasová, IČO: 70608229, sídlo 28. října 2663/150, Ostrava, 70200], jakožto správce, zpracovávat mnou poskytnuté osobní údaje dodané elektronickou cestou, a to v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679. Zpracování osobních údajů bude provádět prostřednictvím svých elektronických systémů.

Souhlasím, aby mi dali vědět z ANEX personální agentury, když pro mě budou mít vhodnou pozici. Souhlasím se zpracováním osobních údajů pro účely evidování mé osoby a nabízení pracovních příležitostí ANEX personální agenturou [ANEX personální agentura – Věra Pietrasová, IČO: 70608229, sídlo 28. října 2663/150, Ostrava, 70200]. Souhlas uděluji na dobu 3 let od udělení souhlasu, příp. do odvolání tohoto souhlasu. Osobní údaje budou zpřístupněny pouze oprávněným zaměstnancům personální agentury a dále zaměstnavatelům, jejichž nabízená pozice odpovídá mnou hledané práci, a to pouze v míře nezbytné pro účely zpracování. Souhlas se zpracováním osobních údajů mohu kdykoliv odvolat.

Náš newsletter