ANEX - personální agentura

Jsme zde pro vás jiřž 12 let

Reference

Nejnovější reference:

Mankiewicz Průmyslové barvy a laky k.s.
Se společností ANEX spolupracujeme dlouhodobě, podařlo se nám již úspěšně obsadit čtyři různé pozice (jako například obchodní manager, technický poradce, administrativní úsek). Oceňujeme osobní přístup a schopnost agentury pochopit naše požadavky na kandidáta, což výrazně zvyšuje efektivitu výběru.
Ing. Ladislav Skoček
jednatel
[náhled reference] 

jednatel
[náhled reference] 

IMOS facility, a.s.
S personální agenturou ANEX spolupracujeme již řadu let. Oceňujeme zejména velmi dobrou komunikaci a spolupráci při vyhledávání nových zaměstnanců na důležité pracovní pozice. Jejich profesionální a aktivní přístup nám již zajistil řadu kvalitních spolupracovníků. Pokud hledáte kvalitní zaměstnance, můžeme tuto agenturu jen doporučit.
MVDr. Hana Vyplelová
členka představenstva a ředitelka společnosti
[náhled reference]

ELFE, s.r.o.
Na agenturu ANEX jsme se poprvé obrátili v loňském roce, kdy jsme obsazovali vysoce specializované pozice obchodního i technického charakteru.  Pozice byly ve velmi krátké době obsazeny kvalitními kandidáty. Oceňujeme zejména velmi dobrou znalost podmínek na místním trhu práce, širokou databázi uchazečů, vysoce profesionální práci a zejména vynikající úroveň komunikace.  S agenturou plánujeme další spolupráci.
Ing. Pavel Matoušek, MBA
jednatel společnosti

Schubert CZ spol. s r.o.
S personální agenturou ANEX spolupracujeme od roku 2007, kdy jsme doplňovali náš tým obchodních zástupců na Moravě. Od té doby řešíme naše personální záležitosti výhradně se společností ANEX. Personální poradci z agentury vystupují a pracují profesionálně a korektně a proto můžeme služby ANEXu doporučit i našim ochodním partnerům.
PhDr. Arnošt Suk, MBA
prokurista

PRUNIWERK a.s.
S personální agenturou ANEX spolupracuji při vyhledávání zaměstnanců pro mé společnosti již více než 6 let. Většina našich zaměstnanců, které mi doposud personální agentura doporučila, doposud pracují na svých pozicích a to k oboustranné spokojenosti.
Ing. Petr Slíva
předseda představenstva

OSA projekt s.r.o.
ANEX personální agentura pro naši společnost pořádá výběrové řízení na nové zaměstnance. Během naší vzájemné dlouhodobé spolupráce jsme získali do našeho týmu řadu výborných odborníků a zaměstnanců na různé pracovní pozice. Oceňujeme zejména kvalitní a rychlý přístup k zadaným požadavkům a vzájemnou komunikaci na výborné úrovni.
Ing. Arch. Aleš Vojtasík
jednatel společnosti
 

ISU Komorní Lhotka p.o.
Na základě naší žádosti provedla firma ANEX personální audit v Integrovaném sociálním ústavu p.o. v Komorní Lhotce. Tento audit byl zaměřen na adekvátnost personálního obsazení vzhledem k pracovní době, pracovní neschopnosti a řádné dovolené na úseku stravování v ústavu.
S výsledky a především s prací p. Mgr. Hany Bobrovské a p. Ing. Evžena Heiniga jsme byli velice spokojeni. Audit spnil beze zbytku požadovaný účel.
S jeho provedením byli spokojeni všichni zainteresovaní zaměstnanci i vedení ústavu. Výysledky byly prezentovány velmi srozumitelně a závěry auditu budou plně využíity k prospěchu a zkvalitnění pracovních podmínek vybraného úseku provozu Integrovaného sociálního ústavu. Za profesionálně provedenou práci uprřímně děkuji.
Ing. Pavel Dyrčík
ředitel

SENIOR Otrokovice
Personální agentura ANEX realizovala v naší organizaci Projekt o poradenství a provedení analýzy kapacity pracovních sil v přímé obslužné péči. Cílem projektu bylo posouzení stavu kapacity pracovních sil pomocí metody "Audit pracovních pozic".
Výstupem realizovaného auditu byl návrh optimalizace pracovní doby a pracovních náplní jednotlivých profesí, stanovení optimálního složení pracovního týmu (profesní zaměření, týmová role, počet pracovníků), návrh témat pro další vzdělávání tohoto pracovního kolektivu.
Spolupráci s agenturou ANEX hodnotíme jako přínosnou, stejně jako profesionální přístup jejich pracovníků.
Personální agenturu ANEX můžeme doporučit k realizaci obdobných projektů.
Ing. Ivana Vardanová
ředitelka

Pro klienty
created by DEFR ANEX personální agentura © 2000 - 2018