Jsme zde pro vás již 19 let

Executive search

Executive Search /Headhunting/ je metoda vhodná pro vyhledání TOP manažerů a specifických odborných pozic. Probíhá formou přímého oslovení a diskrétní nabídky. Jedná se o cílené oslovení zkušeného kandidáta, který je vytipován ANEX nebo samotným zadavatelem. Oslovení kandidáti většinou nehledají nové uplatnění, ale mohou být nabídkou natolik osloveni, že se rozhodnou změnit zaměstnavatele.

Výhody:

  • zadavatel je do určité fáze vyhledávání anonymní
  • vyhledaný odborník je úspěšný v daném oboru, získáváte již „hotového“ člověka
  • diskrétnost a pravidla obchodní etiky

Analyzujeme vhodné uchazeče na trhu, oslovíme je formou diskrétní nabídky a směřujeme k osobní schůzce. Na těchto schůzkách provádíme selekci uchazečů. Napomáháme procesu dohody zadavatele s vhodným uchazečem.

Většinou spolupracujeme se zadavateli dlouhodobě, takže víme, že uchazeči přicházejí do zavedených firem, což je velmi důležité k jejich rychlé orientaci a zaměření na řešení nejdůležitějších úkolů. Zpětnou vazbou je pro nás další spolupráce se zadavatelem.

Zaručujeme rychlý výběr a garanci. Základem úspěchu je především velmi úzká spolupráce se zadavatelem. Je potřeba co nejpřesněji stanovit požadavky na kandidáta, jeho odborné, specifické znalosti a zkušenosti. Snažíme se porozumět důvodům, které zadavatele vedou ke hledání daného kandidáta, nabízeným podmínkám společnosti (prostředí, zvyklostem a kultuře). Na celý tento proces je kladen velký důraz, bez ztotožnění se s požadavky zadavatele by služba nikdy nemohla být odvedena kvalitně a úspěšně.

Executive search

Náš newsletter