Praha, Brno, Ostrava

Jsme zde pro vás již 24 let

Executive search

Executive Search je metoda vhodná pro vyhledání TOP manažerů a profesionálů mnoha oborů, dle specifikací klienta. Probíhá formou vyhledání a přímého diskrétního oslovení kandidátů, kteří jsou vytipováni námi nebo samotným klientem.

Výhody:

  • pomoc klientovi s vytipováním vhodných kandidátů
  • klient je kandidátovi představen až v pokročilé fázi vyjednávání
  • vyhledaný kandidát je úspěšný v daném oboru, získáváte již „hotového“ člověka

Analyzujeme vhodné kandidáty na trhu, oslovíme je formou diskrétní nabídky stanové klientem a poté směřujeme k osobní schůzce a napomáháme procesu konečné dohody obou stran.

Základem úspěchu je především velmi úzká spolupráce s klientem. Je potřeba co nejpřesněji stanovit požadavky na kandidáta, jeho odborné, specifické znalosti a zkušenosti. Snažíme se porozumět firmě, jejímu prostředí, zvyklostem, kultuře a důvodům, které klienta vedou k hledání. Na celý tento proces je kladen velký důraz, bez ztotožnění se s požadavky klienta by služba nikdy nemohla být odvedena kvalitně a úspěšně.

Executive search

Náš newsletter