Jsme zde pro vás již 23 let

Personální audity

Uvažujete o změně organizační struktury, optimalizaci nebo profesionalizaci společnosti, potřebujete zmapovat aktuální stav? Personální audit je vhodným nástrojem, který vám může pomoci zvládnou situaci i bez propouštění kmenových zaměstnanců!

Na základě dohodnutého rozsahu služby vypracujeme projekty „Systému řízení lidských zdrojů“ ve vaší společnosti. Naši konzultanti mohou nabídnou nejen teoretické, ale i praktické zkušenosti. Analýza vnitřního prostředí, spolupráce jednotlivých útvarů, úroveň týmové práce, to jsou cesty k zavedení nebo zlepšení kvality „Systému řízení lidských zdrojů“.

Personální audit / Analýzy pracovních pozic
Personální audit úzce navazuje na systém řízení lidských zdrojů a vytváří související projekt. Naši konzultanti se účastní průzkumových akcí v různých organizacích. Tyto iniciativy často rozšiřují vzájemnou komunikaci a přinášejí mnohdy překvapivé závěry. Jedná se o soubor kontrolních a hodnotících procesů, které nezávisle a objektivně hodnotí činnosti v návaznosti na strategii společnosti. Výsledkem je optimální řešení.

Co posuzujeme, co získáme a co identifikujeme ke zlepšení pracovního výkonu zaměstnanců:

 • zjistíme pracovní vytíženost zaměstnanců a vypracujeme návrhy změn pracovních náplní a navrhneme optimální organizační strukturu společnosti zadavatele
 • vedeme rozhovory řízené nezávislým externistou, které pomohou k vyslovení jinak skrytých názorů
 • umožníme přesnější nastavení rozvojových potřeb zaměstnanců
 • pojmenujeme osobnostní potenciál zaměstnanců a navrhneme jeho využití
 • definujeme manažerský potenciál zaměstnanců
 • dodáme objektivní hodnocení práce
 • získáte zpětnou vazbu, která vede k cílenějšímu rozvoji

Motivační audit
Tým konzultantů nabízí kromě vysoké profesionality také motivovaný individuální přístup a atmosféru přátelské spolupráce. Výsledkem bývá dlouhodobá spolupráce, která důsledně respektuje a prosazuje zájmy zadavatele.

Výstupy slouží:

 • ke zvýšení spokojenosti a motivace zaměstnanců
 • k umístění správných lidí na správná místa
 • ke zjištění potřeb pro osobní i profesní růst zaměstnanců i manažerů
 • k mapování současné „nálady“ ve společnosti
 • k nastavení individuální formy nepeněžní motivace
 • k návrhům pro nový rozvoj

Procesní audit
Provedením procesního auditu zefektivníme fungování procesů ve vaší společnosti. Zpracujeme projekt, stanovíme slabá místa, která negativně ovlivňují chod společnosti. Navrhneme optimalizaci vybraných procesů a organizační struktury, pomůžeme s jejich uvedením do praxe. Provedením procesního auditu odstraníme nadbytečné aktivity a zprůhledníme vazby uvnitř organizační struktury společnosti.

Audit BOZP a PO
Legislativa ukládá zaměstnavatelům řadu povinností v oblasti BOZP a PO. K vybudování funkčního systému řízení BOZP a PO slouží audit. V rámci auditu ověřujeme plnění všech požadavků podle právních a ostatních předpisů k zajištění BOZP a PO v souladu s platnou legislativou. Na základě výstupů zpracujeme navržená opatření, která vedou k nápravě zjištěných nedostatků. Provedeme audit stávajícího systému a dokumentace, upozorníme na případné nedostatky a navrhneme nápravu, případně kroky ke zjednodušení a efektivitě.

  Zpracujeme zakázky většího i menšího rozsahu. Pro základní, pouze orientační nabídku, potřebujeme tyto informace:

  • jakého úseku, kolika zaměstnanců a v jakém postavení se bude audit týkat
  • organizační strukturu společnosti zadavatele
  • co od auditu očekáváte
  • předpokládaný termín zahájení auditu

  Po získání informací o zadavateli a rozsahu projektu můžeme stanovit rozsah prací, počet konzultantů, časovou náročnost a cenu zakázky. V případě zájmu jsme připraveni i na podrobnou prezentaci.

  Řešili jsme projekty v oblasti:

  • výroby
  • strojírenství
  • zdravotnictví
  • sociálních služeb
  • potravinářství
  • organizací a sdružení

  Personální audity

  Náš newsletter