Praha, Brno, Ostrava

Jsme zde pro vás již 24 let

Ztráta zaměstnání?

Ztráta zaměstnání není ostuda, člověk jenom musí vědět, co dělat!

Důležité je, znát svou hodnotu a dokázat ji správně prezentovat budoucímu zaměstnavateli. Máte za sebou kratší či delší praxi nebo alespoň pevné základy ze školy, na kterých lze stavět. Hledejte nabídku práce v denním tisku, na internetu, kontaktujte personální agentury, své přátele, oslovte společnosti přímo. Reagujte na správné konkurzy, které odpovídají Vašemu vzdělání a zkušenostem. Pokud máte možnost, spolupracujte se zkušenými konzultanty.

Nezapomeňte !
Neprodleně se přihlásit na příslušném Úřadu práce, do 8 dnů od ukončení zaměstnání se přihlásit u příslušné zdravotní pojišťovny a hradit si základní výši zdravotního pojištění. V nezaměstnanosti není povinnost platit sociální pojištění.

Úspěšný pohovor

Zahájení

 • Nejdůležitějším začátkem při hledání práce je životopis.
 • Text volte strukturovaný a informace rozepište nanejvýš na dvě strany.
 • Vypište všechny pracovní zkušeností a pozice, vysvětlete některé události z pracovního vývoje. Pozor na velké rozepisování.
 • Dokument musí být přehledný a bez pravopisných chyb!
 • Přiložte také průvodní dopis.
 • Cílem průvodního dopisu je požádat o pohovor. V závěru dopisu napište, kdy a jak je možné Vás kontaktovat.
 • Nezapomeňte na podpis.
 • Váš životopis by měl v personalistovi vzbudit zájem poznat Vás osobně!

Jak úspěšně absolvovat pohovor
Jste-li pozváni k osobnímu pohovoru znamená to, že Váš životopis a průvodní dopis zaujal a máte šanci se osobně prezentovat.

Věnujte pozornost přípravě:

 • Zjistěte si informace o společnosti, případně o personální agentuře.
 • Shromážděte si materiály, které si vezmete s sebou a připravte si dotazy.
 • Zjistěte si, jak bude pohovor probíhat, zda proběhne v češtině nebo v cizím jazyce, bude-li jeho součástí např. psychologický test?

Vlastní pohovor

 • Zjistěte si, jaký čas je pro setkání vyhrazen.
 • Buďte dochvilní.
 • Nehovořte špatně o bývalém zaměstnavateli či nadřízeném, negativní informace funguje jako bumerang a obrátí se proti Vám.
 • Odložte diskusi o mzdě. Neptejte se sami, dokud Vám pozice není nabídnuta.
 • Pokud jste tázáni na Vaši mzdovou představu, ujasněte si nejdříve, co přesně práce zahrnuje a jaké jsou další podmínky. Pak můžete uvažovat o jejím správném ohodnocení.
 • Na internetu naleznete porovnání mezd, kde si zjistíte mzdový průměr pro daná zaměstnání v daných lokalitách.
 • Buďte aktivní, důležité informace předejte i tehdy, nejste-li na ně přímo tázáni.
 • Získejte všechny informace, které potřebujete znát pro další postup.
 • Převezměte za sebe odpovědnost.
 • Nikdy nepodceňujte vliv personálních pracovníků. Raději je vnímejte jako někoho, kdo může mít vliv na Vašeho budoucího nadřízeného.

Máte nějaké otázky?
Přijímací pohovor není jednostranný výslech. Je to především dialog mezi osobami, personálním pracovníkem nebo konzultantem a Vámi. Je tedy pro Vás stejně důležité klást otázky jako na ně odpovídat. Jediný způsob, jak porovnat Vaši kvalifikaci s požadavky zaměstnavatele, je kladení smysluplných otázek a dávání vhodných odpovědí. Výběrová řízení mívají více kol, takže v případě úspěchu v prvním pohovoru můžete očekávat pozvání k dalšímu jednání.

Náš newsletter