Praha, Brno, Ostrava

Jsme zde pro vás již 24 let

Reference

Nejnovější reference:

ANTALIS s.r.o.
Společnost ANEX personální agenturu jsem oslovila ve své kritické situaci, kdy se mi již delší dobu nedařilo obsadit pozici skladníka - řidiče VZV pro náš hlavní sklad v Úžicích u Prahy. S prací konzultantky agentury, paní Raisové, jsem nadmíru spokojena, neboť velmi precizně dokáže kandidáty najít a s empatií posoudit, zda jsou vhodní k práci v naší společnosti Antalis. Ušetřila mi hodně času s výběrem, protože dostávám skutečně relevantní kandidáty. Obsadili jsme společně již dost pozic a při neúspěchu, který se u pozice skladníka stává, dokázala paní Raisová velmi ochotně najít kanditáta nového. Práci ANEX personální agentura mohu s klidným svědomím doporučit.
Mgr. Alena Skoumalová
HR manager

antalis.cz

Durwen CZ s.r.o.
Personální agenturu ANEX jsme oslovili s požadavkem najít do našeho menšího týmu pracovníky na velmi specifické obchodně - technické pozice. ANEX, jmenovitě paní Raisová a paní Pietrasová, se toho zhostily velmi dobře a za velmi krátkou dobu jsme byli schopni díky doporučení  uchazečů obsadit obě naše volné pozice. Jedná se o velmi kvalitní pracovníky, agentura odvedla velmi dobrou práci. Můžeme je jen doporučit.
Anna Černá
Durwen CZ s.r.o. Praha
durwen.cz

CHOCOLAND a.s.
Na agenturu ANEX jsme se poprvé obrátili v roce 2016 při vyhledání strategické pozice nejvyššího managementu. V krátké době byla pozice úspěšně obsazena odpovídajícím kandidátem. V následujících letech jsme spolupracovali na vyhledání dalších pozic na úrovni středního managementu. Většina doporučených zaměstnanců v naší firmě stále pracuje. Personální poradci z agentury pracují profesionálně a oceňujeme zejména velmi dobrou komunikaci. Ve spolupráci máme v plánu pokračovat i nadále.
Pavel Mráz
předseda představenstva
chocoland.cz

Rott, Růžička & Guttmann
Patentové, známkové a advokátní kanceláře

Na agenturu ANEX jsme se poprvé obrátili v loňském roce, kdy jsme obsazovali vysoce specializované administrativní a technické pozice. Pozice byly ve velmi krátké době obsazeny kvalitními kandidáty. Oceňujeme zejména profesionalitu, znalost podmínek místního trhu práce a vynikající úroveň komunikace. S agenturou plánujeme další spolupráci.
JUDr. Vladimír Rott
jednatel
rrg.cz

Mankiewicz Průmyslové barvy a laky k.s.
Se společností ANEX spolupracujeme dlouhodobě, podařilo se nám již úspěšně obsadit čtyři různé pozice (jako například obchodní manager, technický poradce, administrativní úsek). Oceňujeme osobní přístup a schopnost agentury pochopit naše požadavky na kandidáta, což výrazně zvyšuje efektivitu výběru.
Ing. Ladislav Skoček
jednatel

mankiewicz.com

IMOS facility, a.s.
S personální agenturou ANEX spolupracujeme již řadu let. Oceňujeme zejména velmi dobrou komunikaci a spolupráci při vyhledávání nových zaměstnanců na důležité pracovní pozice. Jejich profesionální a aktivní přístup nám již zajistil řadu kvalitních spolupracovníků. Pokud hledáte kvalitní zaměstnance, můžeme tuto agenturu jen doporučit.
MVDr. Hana Vyplelová
členka představenstva a ředitelka společnosti
imos-facility.cz

ELFE, s.r.o.
Na agenturu ANEX jsme se poprvé obrátili v loňském roce, kdy jsme obsazovali vysoce specializované pozice obchodního i technického charakteru. Pozice byly ve velmi krátké době obsazeny kvalitními kandidáty. Oceňujeme zejména velmi dobrou znalost podmínek na místním trhu práce, širokou databázi uchazečů, vysoce profesionální práci a zejména vynikající úroveň komunikace. S agenturou plánujeme další spolupráci.
Ing. Pavel Matoušek, MBA
jednatel společnosti
elfe.cz

Schubert CZ spol. s r.o.
S personální agenturou ANEX spolupracujeme od roku 2007, kdy jsme doplňovali náš tým obchodních zástupců na Moravě. Od té doby řešíme naše personální záležitosti výhradně se společností ANEX. Personální poradci z agentury vystupují a pracují profesionálně a korektně a proto můžeme služby ANEXu doporučit i našim obchodním partnerům.
PhDr. Arnošt Suk, MBA
prokurista
schubert24.cz

PRUNIWERK a.s.
S personální agenturou ANEX spolupracuji při vyhledávání zaměstnanců pro mé společnosti již více než 6 let. Většina našich zaměstnanců, které mi doposud personální agentura doporučila, doposud pracují na svých pozicích a to k oboustranné spokojenosti.
Ing. Petr Slíva
předseda představenstva
pruniwerk.cz

OSA projekt s.r.o.
ANEX personální agentura pro naši společnost pořádá výběrové řízení na nové zaměstnance. Během naší vzájemné dlouhodobé spolupráce jsme získali do našeho týmu řadu výborných odborníků a zaměstnanců na různé pracovní pozice. Oceňujeme zejména kvalitní a rychlý přístup k zadaným požadavkům a vzájemnou komunikaci na výborné úrovni.
Ing. Arch. Aleš Vojtasík
jednatel společnosti
osa-projekt.cz

ISU Komorní Lhotka p.o.
Na základě naší žádosti provedla firma ANEX personální audit v Integrovaném sociálním ústavu p.o. v Komorní Lhotce. Tento audit byl zaměřen na adekvátnost personálního obsazení vzhledem k pracovní době, pracovní neschopnosti a řádné dovolené na úseku stravování v ústavu.
S výsledky a především s prací p. Mgr. Hany Bobrovské a p. Ing. Evžena Heiniga jsme byli velice spokojeni. Audit splnil beze zbytku požadovaný účel.
S jeho provedením byli spokojeni všichni zainteresovaní zaměstnanci i vedení ústavu. Výsledky byly prezentovány velmi srozumitelně a závěry auditu budou plně využity k prospěchu a zkvalitnění pracovních podmínek vybraného úseku provozu Integrovaného sociálního ústavu. Za profesionálně provedenou práci upřímně děkuji.
Ing. Pavel Dyrčík
ředitel
isukl.cz

SENIOR Otrokovice
Personální agentura ANEX realizovala v naší organizaci Projekt o poradenství a provedení analýzy kapacity pracovních sil v přímé obslužné péči. Cílem projektu bylo posouzení stavu kapacity pracovních sil pomocí metody "Audit pracovních pozic".
Výstupem realizovaného auditu byl návrh optimalizace pracovní doby a pracovních náplní jednotlivých profesí, stanovení optimálního složení pracovního týmu (profesní zaměření, týmová role, počet pracovníků), návrh témat pro další vzdělávání tohoto pracovního kolektivu.
Spolupráci s agenturou ANEX hodnotíme jako přínosnou, stejně jako profesionální přístup jejich pracovníků.
Personální agenturu ANEX můžeme doporučit k realizaci obdobných projektů.
Ing. Ivana Vardanová
ředitelka
senior-otrokovice.cz

Náš newsletter