Jsme zde pro vás již 23 let

Ceny a garance

Jsme placeni pouze za úspěch. Nárok na odměnu nám vzniká až ve chvíli fyzického nástupu vyhledaného zaměstnance. Do jeho nástupu neseme veškeré náklady na inzerci a výběrová řízení. Výše odměny se stanoví jako násobek hrubé nástupní mzdy a odvíjí se od druhu pozice a náročnosti oboru. Většinou se pohybuje mezi dvojnásobkem a trojnásobkem.

Spolupráce je možná na základě jednorázové objednávky nebo rámcové smlouvy. Jednostránková objednávka slouží pro rychlé jednorázové nebo občasné vyhledávání zaměstnanců. Při vyhledávání na základě dlouhodobé rámcové smlouvy je možno rozložit platby odměn do dvou částí.

Odměny za další služby - personální audity, AC/DC, executive search a psychologické služby - jsou stanovovány individuálně a odvíjí se od rozsahu požadovaných služeb.

Garanci na vyhledané zaměstnance poskytujeme v rozsahu 3 měsíců. V případě odchodu zaměstnance v garanční době bezplatně vyhledáme náhradu.

Ceny a garance

Náš newsletter