Jsme zde pro vás již 19 let

Garance a ceny

Jsme placeni pouze za úspěch. Do doby nástupu pracovníka neseme veškeré náklady na inzerci a výběrová řízení. Nárok na odměnu nám vzniká až ve chvíli fyzického nástupu vyhledaného pracovníka. Výše odměny se stanoví jako násobek hrubé nástupní mzdy a odvíjí se od druhu pozice a náročnosti oboru. Většinou se odměna pohybuje mezi dvojnásobkem a trojnásobkem.

Při vyhledávání pracovníků na základě uzavřené rámcové smlouvy je možno rozložit platby odměn do dvou částí. Naše služby můžete využít také jednorázově formou speciální objednávky.

Odměny za další služby - personální audity, AC/DC, executive search a psychologické služby - jsou stanovovány individuálně a odvíjí se od rozsahu požadovaných služeb.

Garance
Na vyhledané pracovníky poskytujeme garanci v rozsahu 3 měsíců. V případě odchodu pracovníka v garanční době bezplatně vyhledáme náhradu.

Garance a ceny

Náš newsletter