Jsme zde pro vás již 23 let

Minimální a zaručená mzda v roce 2019

27.11.2018

Vláda schválila zvýšení minimální mzdy. Návrh novely nařízení vlády o minimální a zaručené mzdě s číslem 567/2006 Sb. vychází ze současného i budoucího předpokládaného příznivého vývoje české ekonomiky, který se pozitivně projevuje růstem hrubého domácího produktu, nárůstem zaměstnanosti a poklesem nezaměstnanosti.

Zdroj: https://www.podnikatel.cz/clanky/o-kolik-se-zvedne-minimaln …

Minimální a zaručená mzda v roce 2019

Náš newsletter