Praha, Brno, Ostrava

Jsme zde pro vás již 24 let

Musí zaměstnavatel dodržet termín výplaty?

23.5.2022

Mzda je splatná po vykonání práce, a to nejpozději v kalendářním měsíci následujícím po měsíci, ve kterém vzniklo zaměstnanci právo na mzdu nebo některou její složku. Na Státní úřad inspekce práce se však obracejí zaměstnanci s tím, že ne vždy je dodržen termín výplaty, který je stanoven ve smlouvě.

Zdroj: https://www.podnikatel.cz/aktuality/penize-maji-dorazit-20- …

Musí zaměstnavatel dodržet termín výplaty?

Náš newsletter