Jsme zde pro vás již 22 let

Náhrada mzdy zaměstnavatele v insolvenci se má změnit

25.5.2022

Období, kdy může zaměstnanec uplatnit své nároky na náhradu výdělku u zaměstnavatele, který se ocitl v platební neschopnosti a nevyplácí mu mzdu, se má změnit.

Zdroj: https://www.novinky.cz/finance/clanek/pripravuji-se-zmeny-u …

Náhrada mzdy zaměstnavatele v insolvenci se má změnit

Náš newsletter