Praha, Brno, Ostrava

Jsme zde pro vás již 24 let

Omezení benefitů dopadne na státní organizace

12.6.2023

Zásadní ránu, co se týče personalistiky, by mohl konsolidační balíček uštědřit personalistům na úřadech a ve státních a příspěvkových organizacích. Avizované zrušení daňové výjimky pro benefity a také snížení fondu kulturních a sociálních potřeb by jim totiž vzalo jeden z nástrojů, jak alespoň částečně konkurovat soukromému sektoru. Ministerstvo financí nicméně rozporuje, že by opatření mohla jakkoliv ohrozit postavení státního sektoru na trhu práce.

Zdroj: https://www.e15.cz/domaci/omezeni-benefitu-dopadne-na-statn …

Omezení benefitů dopadne na státní organizace

Náš newsletter