Praha, Brno, Ostrava

Jsme zde pro vás již 24 let

Po rodičovské vám v práci nabídli jiné místo

10.10.2019

Zákoník práce uvádí, že nastoupí-li zaměstnankyně po skončení mateřské dovolené nebo zaměstnanec po skončení rodičovské dovolené v rozsahu doby, po kterou je zaměstnankyně oprávněna čerpat mateřskou dovolenou, do práce, anebo nastoupí-li do práce zaměstnanec po skončení dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény, je zaměstnavatel povinen zařadit je na jejich původní práci a pracoviště.

Zdroj: https://www.podnikatel.cz/clanky/pri-pohovoru-se-ji-ptal-zd …

Po rodičovské vám v práci nabídli jiné místo

Náš newsletter