Jsme zde pro vás již 22 let

Přestávky v práci

12.6.2012

Vzhledem k rozdílným délkám a rozdílnému rozvržení pracovní doby nemusí být pro zaměstnance vždy zřejmé, na jak dlouhou přestávku má nárok. Podle zákoníku práce je zaměstnavatel povinen poskytnout zaměstnanci přestávku v práci na jídlo a oddech nejdéle po 6 hodinách nepřetržité práce. Délka přestávky musí činit minimálně 30 minut v souhrnu. Lze ji rozdělit i do více částí, alespoň jedna část však musí činit nejméně 15 minut.

Zdroj: http://www.novinky.cz/kariera/270001-poradna-narok-na-prest …

Náš newsletter