Praha, Brno, Ostrava

Jsme zde pro vás již 24 let

Švarcsystém je stále problém

23.11.2021

Zákoník práce uvádí, že závislá práce může být vykonávána jen v pracovněprávním vztahu, ať již na základě pracovní smlouvy, anebo dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr. Účelem úpravy je chránit zaměstnance. Práce na živnostenský list namísto pracovněprávní smlouvy může být inspektorátem práce vyhodnocena jako švarcystém, který je nelegální. Freelanceři se tak ocitají na hraně.

Zdroj: https://www.e15.cz/finexpert/vydelavame/prace-na-zivnostens …

Švarcsystém je stále problém

Náš newsletter