Jsme zde pro vás již 22 let

Vstupní lékařská prohlídka

11.6.2012

Povinnost vstupní lékařské prohlídky před vznikem pracovněprávního vztahu vychází z nového zákona o specifických zdravotních službách, který nabyl účinnosti 1. dubna 2012. Ze zákona vyplývá, že osoba ucházející se o zaměstnání se považuje za zdravotně nezpůsobilou, pokud se před vznikem pracovněprávního nebo obdobného vztahu nepodrobí vstupní lékařské prohlídce.

Zdroj: http://www.financninoviny.cz/kariera/zpravy/vstupni-lekarsk …

Náš newsletter